Република България и Република Турция

Справка от дирекция "Европа I" на МВнР на Р България

България и Турция установяват дипломатически отношения през 1879 г. С указ от 19 юли 1879 г. е учредено българско дипломатическо агентство в Истанбул, а с указ от 17 август 1879 г. за първи дипломатически агент е назначен Драган Цанков.

През 1909 г. българските дипломатически представителства се преименуват в легации, а дипломатическите агенти - в пълномощни министри. Отношения са прекъсвани два пъти - от 5 октомври 1912 г. до 16 септември 1913 г. - по време на Балканската война, и от 28 ноември 1918 г., след края на Първата световна война, до подписването на Договора за приятелство през 1925 г. (чл. 2), с който се възобновяват прекъснатите дипломатически отношения с новосъздадената Република Турция. От 1966 г. двустранните отношения са издигнати на равнище посолства и се характеризират с интензивен политически диалог, нарастващо икономическо сътрудничество и културен обмен с цел консолидиране стабилността на региона. В последните години те преживяват своя най-добър период от 125 години насам и това е стимул за по-нататъшно развитие на връзките между двете страни. България високо цени подкрепата от страна на Турция за отправяне на покана за членство на страната ни в НАТО, а Турция може да разчита на подкрепа от наша страна за европейската си интеграция.

Договорно-правна база между двете страни


• Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност (6 май 1992 г.).

• Споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Турция в борбата срещу контрабандата на наркотици, тероризма и организираната престъпност (3 февруари 1993 г.).

• Спогодба за търговия и икономическо, промишлено и техническо сътрудничество (6 юли 1994 г.).

• Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите (7 юли 1994 г.).

• Спогодба за търговия и икономическо, промишлено и техническо сътрудничество (6 юли 1997 г.).

• Договор за сътрудничество в областта на туризма (28 юли 1997 г.).

• Споразумение между Република България и Република Турция за определяне границата в района на устието на река Резовска (Мутлудере) и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море (4 декември 1997 г.).

• Спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката (4 декември 1997 г.).

• Споразумение за свободна търговия между Република България и Република Турция (11 юли 1998 г.).

• Споразумение за изплащане на пенсии на установили се в Република Турция български граждани от турски произход (4 ноември 1998 г.).

• Протокол за сътрудничество в опазването на недвижимото културно наследство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Турция (4 ноември 1998 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница (22 март 1999 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (1 март 2002 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на бреговата охрана (18 април 2002 г.).

• Програма за сътрудничество в областта на опазването на недвижимото културно наследство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Турция 2002-2003 г. (19 юни 2002 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в опазването на околната среда (19 април 2004 г.).

• Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за въздушен транспорт (21 април 2004 г.).

• Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за морско търговско корабоплаване (21 април 2004 г.).

• Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изменение на визовата Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция от 1993 г. (26 май 2004 г.).

• Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областта на науката, образованието и културата за периода 2004-2006 година (26 май 2004 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море (26 май 2004 г.).

• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за научно и технологично сътрудничество (6 юли 2004 г.).

• Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за граничния железопътен преход Свиленград-Капъкуле (17 януари 2006 г.).

Няма коментари: