Екслибрис-Анкара `07

Втори международен екслибрис конкурс

Екслибрисът се появява като знак за запазена марка, задължителен графически символ за притежание на книги, през 1478 г. С увеличаване на интереса към книгите се повишава и значимостта на екслибрисите в много страни. Утвърждават се екс-либрис музеи и се появявт колекционери. Екслибрисите имат специално място върху оригиналите и са създадени изцяло върху автентични мотиви, което е главното за тях. Те бързо се развиват и в Турция.

Екслибрисът в Турция се прилага както на теория, така и на практика от 1983 г.

Създаденото в Анкара Екслибрис общество вярва, че този клон на изкуството се натрупва, укрепва и разпространява точно като любовта, която хората носят в душите си. Членовете на този клуб споделят впечатлението си от големи имена в света на изкуството, артисти, любители на книгите както в Турция, така и от няколко други точки на света чрез екслибрисите си. Турските художници, които вземат участие в конкурсите по цял свят, се завръщат в страната си с много награди и успехи.

Екслибрис изложби са обиколили 11 големи града в Турция.

Първият Екслибрис конкурс в Анкара се е състоял през 2003 г. Осъществява се с помощта на университета "Hacettepe". Екслибрис обществото успява да организира и втори конкурс през 2007 г. В него участват над 3200 творби. 215 от тях се публикуват в каталог, журито присъжда 25 хонорарни сертификати на участниците, чиито творби се утвърждават през годините. На 15 от най-добрите се връчват големи награди.

С историческото си развитие екслибрисът се превръща от полудекоративно и полуфункционално изкуство в един от най-големите и водещи жанрове в изкуството на Турция, благодарение на големите усилия на хората, посветили се на него.

Превод
Десислава Мирчева

http://www.euro2001.net

Няма коментари: